SAT Hakkında

SAT Hakkında

ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin bir çok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. College Board tarafından düzenlenen ve çoğunluğu ABD’de olmak üzere 5900 kolej ve üniversite tarafından kabul edilen sınav, tüm dünyada çeşitli sınav merkezlerinde düzenlenmektedir.

SAT

 

 

Puanlama

400 - 1600

 

Subscore and Cross-test Scores available

 

Süre

3 Saat ( +50 dk. İsteğe bağlı essay )

 

Bölümler

Evidence-Based Reading and Writing: 200-800

 

Mat: 200-800

 

İsteğe bağlı essay (Ayrı şekilde puanlanıyor)

 

 

 

Yanlış/Doğru

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor

 

Format

Paper-Based

 

 

 

 

SAT Formatı

 

 

 

Evidence-Based Reading and Writing

Math

Bölümler

65 dk. Reading

25 dk. No-Calculator

35 dk. Writing & Language

55 dk. Calculator

Sorular

52 Soru (Reading)

20 Soru (No-Cal.)

44 Soru (Writing & Language)

38 Soru (Cal.)

Puan Aralığı

200 - 800

200 - 800

 

Süre:

SAT 3 saat veya isteğe bağlı essay seçildiği takdirde 3 saat 50 dakika sürmektedir. 

Puanlama:

SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

Essay:

50 dakika süren bu bölüm 1600 puanlık bölümden ayrı olarak puanlanmaktadır.  Bu bölümde sizden verilen bir okuma parçası hakkında yazarın argümanını nasıl oluşturduğunu analiz etmeniz ve açıklamanız istenmektedir. Essay, okuma, analiz etme ve yazma yetenekleriniz dikkate alınarak puanlanmaktadır. Okuma, analiz etme ve yazma bölümlerinden her biri iki ayrı kişi tarafından 1 ile 4 arasındaki ölçekte değerlendirilmektedir.

Matematik:

SAT sınavında Matematik, iki bölümden oluşmaktadır. 20 sorudan oluşan ilk bölümde hesap makinesi kullanımına izin verilmemektedir ve 25 dk sürmektedir. 38 sorudan oluşan ikinci bölümde hesap makinesi kullanılabilmektedir ve süre 55 dk'dır. Puanlama 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma: Öğrencilere 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak.

Kanıta Dayalı Yazma :Öğrencilerden 44 soruyu 35 dakikada cevaplamasını istenecektir. Öğrencilere, 4 kısa pasajdan gramer, noktalama işaretleri ve kelime kullanımını düzeltmelerini isteyen sorular sorulacaktır.

SAT Subjet Test

Edebiyat, Tarih, Matematik, Fen Bilimleri ve Dil Bilimleri bölümlerinde toplam 20 alt başlıkta düzenlenmekte olan bir sınavdır. Özellikle Amerika’daki bazı üniversiteler, başvurular esnasında öğrencilerin ortalama 3 subject test sonucunun da olmasını tavsiye ediyorlar.

Telif hakkı © 2020 Elite Language Instutite. Tüm hakları saklıdır.