Çocuk İngilizcesi

Beyin fonksiyonlarının en yoğun olduğu çocukluk çağında, özellikle 0-6 yaş döneminde yabancı dil eğitimine  başlayan çocukların, geleceklerinde öğrendikleri dili, ana dili gibi konuşan kişilerin seviyesine kullanabildikleri bilimsel araştırmalarla saptanmıştır.

Ana dilinden farklı bir dil daha öğrenen  çocuklarda soyut düşünme yeteneği, yalnızca ana dilini kullanabilen çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte ve bu nedenle kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde de çocuğa üstünlük sağlamaktadır.

İngilizce öğreniminin erken yaşta başlaması çocukların olayları algılamalarını hızlandıracak, sınırlarını geliştirecek, farklılıklara anlayışlı, hoşgörülü olmalarını sağlayacak ve en önemlisi karşılaştırma yaparken kendi kültürlerini daha iyi tanımalarını sağlayacaktır. İngilizce bir oyundur. Oynarken de yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenilir.

ELI’ de Çocuk İngilizcesi eğitim programları uzman bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. ELI, Çocuk İngilizcesi programlarını online veya yüz yüze seçeneği ile sunmaktadır.


ELI’ de Çocuk İngilizcesi Programının Amaçları:

-İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenmeleri
-Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanmaları
-Bağımsız olarak öğrenebilmeleri
-İngilizce konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmaları
-Sahip oldukları seviyeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları
-Değişik kültürleri ve yaşama biçimlerini tanıma ve anlamaları
-Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri
-Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası sınavlarda (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET) başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Sizi Arayalım
Whatsapp