IELTS Hazırlık Kursu

IELTS Hazırlık Kursu

Online veya yüz yüze seçeneği ile IELTS hazırlık programlarımız, öğrencileri hedef puanlarına ulaştırmak üzere bireysel olarak tasarlanır. Öğrenci hangi modülde hazırlanacak ise ( Academic veya General ) buna göre özel bir program hazırlanır. Öğrencilere sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, sınav taktikleri ve sınav esnasında zamanı nasıl efektif kullanacakları öğretilir.

Bu programda amaç İngilizce seviyesini yükseltmekten ziyade sınav becerilerini geliştirmektir.

Kurs İçeriği: Kurs öncesi yapılan IELTS Deneme sınavı esnasında, eğitmen öğrencinin mevcut puanını, eksiklerini ve iyi olduğu konuları tespit ederek buna göre aşağıdaki başlıklar üzerine öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlar.

Reading Skills (Okuma Becerileri): Sınav esnasındaki okuma pasajları genellikle makale, gazete ve dergilerden alınmış 3-4 paragraflı yazılar olmaktadır. Öğrenciler ile hızlı okuma, okuduğunu anlama ve anafikiri bulma, çalışmaları yapılır. Sınav esnasında karşılaşacakları; cümle tamamla, eşleştirme, doğru-yanlış soruları, tablo-diyagram ve boşluk doldurma soruları üzerine pek çok alıştırma yaparlar.

Writing Skills (Yazma Becerileri): Sınav esnasında rapor ve kompozisyonunuzu nasıl yazmanız gerektiği, dikkat etmeniz gerekenler, yapmamanız gerekenler ile ilgili olarak ipuçları verilir. Kompoziyon planlama ve oluşturma, grafik yorumlama, mektup yazımı üzerine çalışmalar yapılır.

Rapor (min 150 kelime) yazarken karşınıza çıkacak; tek çizgi, çift çizgi, tek sutun, çift sutun ve dairesel grafikler ile tablo ve gelişim diyagramlarına dair alıştırmalar yapılır.

Kompozisyon (min 250 kelime) ile ilgili olarak da, öğrencilere, yazma konusunda genel olarak başarısız olsalar dahi, belli bir plan ve konsept içerisinde kompozisyon yazmanın kolaylığı, dikkat etmeleri gereken noktalar, giriş-gelişme-sonuç paraflarında kullanmaları gereken ifadeler öğretilir.

Listening Skills (Dinleme Becerileri): Öğrencilerin dinleme becerilerinin gelişmesi için dersler esnasında pek çok listening uygulaması yapılır ve çeşitli tavsiyeler verilir. Sınavdaki dinleme bölümleri olan; resim seçme, çoktan seçmeli sorular, kısa cevap soruları, cümle tamamlama, form-tablo-diyagram tamamlama, doğru-yanlış soruları ve boşluk doldurma şeklindeki sorulara yönelik hazırlıklar yapılır. Öğrencilere dinleme bölümündeki en önemli etkenler olan, soruları dikkatli dinleme, anahtar kelimeleri bulma ve zamanı doğru kullanma konularında ipuçları verilir.

Speaking Skills (Konuşma Becerileri): Mülakatı yapan kişilerin en çok dikkat ettikleri konular olan, uzun duraklamalar olmadan konuşmak, sorulara alakalı cevaplar vermek, kilit kelimeler kullanmak, zamanların doğru kullanımı ve telafuz üzerine çalışmalar yaparak puanı maksimuma çıkartmaya çalışılır.

Mülakat Aşaması: Kişisel sorulardan oluşan bu bölüm için temel sohbet becerileri, vücut dilinin kullanımı, muhtemel sorular ve yapılmaması gerekenler ile ilgili olarak ipuçları verilir.

Konuşma Bölümü: Genellikle bir yer, bir etkinlik veya bir durum ile ilgili olan bu sorularda, en önemli etken olan zamanın kullanımı ile eksizsiz ve doğru cevaplamak için alıştırmalar yapılır.

Vocabulary (Kelime Bilgisi): Tüm sınav üzerinde özellikle, reading, writing ve speaking bölümlerinde öğrenciye avantaj sağlayacak kelimeler üzerine çalışma yapılır.

Gramer (Gramer Bilgisi): Öğrencinin eksiklerinin olduğu gramer konuları üzerine çalışmalar yapılır.

Periyodik olarak öğrenciler deneme sınavlarına tabi tutularak gösterdikleri gelişim yakından takip edilir.

Öğrencilere yapılan tüm çalışmalar üzerinden sürekli ödev ve geri bildirim verilir.

Temel olarak tüm bu hazırlıklar ile öğrenciyi hızlı düşünme, hızlı ve doğru cevaplama, sık yapılan hataları tekrarlamama ve zamanı efektif kullanma konuşunda geliştirerek, sınavdan hedeflenen puana ulaşılması sağlanır.

Kurs Materyalleri: Kurs eğitmeni, dersleri belirli bir kitaptan takip ederek yapar ancak derslerde öğrencilere yardımcı olacak extra materyal ve aktivite desteği de sağlar. Geçmiş gerçek IELTS sınavları en çok kullanılan kaynaklardır. Kursta takip edilecek kitap, öğrenciye ücretsiz olarak temin edilir. Derslerde, görsel ve işitsel öğeler sıklıkla kullanılarak öğrencilerin konuşma ve dinleme bölümlerinde de kendilerini geliştirmeleri amaçlanır.

İngilizce Seviyesi ve Kurs Süresi: IELTS sınavına hazırlık yapacak bir öğrencinin minimum Genel İngilizce seviyesi Intermediate olmalıdır. Intermediate seviyesinin altındaki öğrencilere IELTS'e yönelik "Genel İngilizce Programı" önerilir.

Temel IELTS strateji kursu ise 20 dersten oluşup; genel okuma, dinleme, yazma ve konuşma stratejilerine odaklanmaktadır. Ancak kurs süresi öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerine ve hedef puanlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kursların yapısı, daha önceden sınava girmiş, fakat halihazırdaki notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için çeşitlilik gösterir. Öğrenciler sadece kendilerini eksik hissettileri alanlardan (Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme) herhangi birisine yönelik bir program da takip edebilirler.

Sizi Arayalım
Whatsapp