PTE Hazırlık Kursları

PTE Hazırlık Kursu

Online veya yüz yüze seçeneği ile PTE hazırlık programlarımız, öğrencileri hedef puanlarına ulaştırmak üzere bireysel olarak tasarlanır.

Öğrencilere sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, sınav taktikleri ve sınav esnasında zamanı nasıl efektif kullanacakları öğretilir.

Bu programda amaç sınav becerilerini geliştirmektir.

Kurs İçeriği: Kurs öncesi yapılan PTE deneme sınavı ve mülakat esnasında, eğitmen öğrencinin mevcut sonucunu, eksiklerini ve iyi olduğu konuları tespit ederek buna göre aşağıdaki başlıklar üzerine öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlar.

Reading : Çoktan seçmeli sorular, paragraf yerleştirme, boşluk doldurma
Writing : özet yapma, kompozisyon yazma
Listening : çoktan şeçmeli sorulara, özetleme, boşluk doldurma
Speaking : Konuşma pratiği
Enabling skills (grammar, oral fluency, pronunciation, spelling, vocabulary and written discourse )

Adaylar tüm bölümlere birden hazırlanabilecekleri gibi, bölümlerinden herhangi birisine ağırlık vererek de programlar hazırlanabilir.

Periyodik olarak öğrenciler deneme sınavlarına tabi tutularak gösterdikleri gelişim yakından takip edilir.

Öğrencilere yapılan tüm çalışmalar üzerinden sürekli ödev ve geri bildirim verilir.

Temel olarak tüm bu hazırlıklar ile öğrenciyi hızlı düşünme, hızlı ve doğru cevaplama, sık yapılan hataları tekrarlamama ve zamanı efektif kullanma konusunda geliştirerek, sınavda hedeflenen puana ulaşılması sağlanır.

Kurs Materyalleri: Kurs eğitmeni, dersleri belirli bir kitaptan takip ederek yapar ancak derslerde öğrencilere yardımcı olacak extra materyal ve aktivite desteği de sağlar. Kursta takip edilecek kitap, öğrenciye ücretsiz olarak temin edilir.

Kurs Süresi: Kurs süresi öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerine ve hedef puanlarına göre değişiklik gösterebilir.

Sizi Arayalım
Whatsapp