TOEFL Hazırlık Kursu

TOEFL Hazırlık Kursu

Online veya yüz yüze seçeneği ile TOEFL hazırlık programlarımız, öğrencileri hedef puanlarına ulaştırmak üzere bireysel olarak tasarlanır. Öğrenci hangi formatta hazırlanacak ise (IBT veya PBT) buna göre özel bir program oluşturulur.

Öğrencilere sınava nasıl hazırlanılması gerektiği, sınav taktikleri ve sınav esnasında zamanı nasıl efektif kullanacakları öğretilir.

Bu programda amaç İngilizce seviyesini yükseltmekten ziyade sınav becerilerini geliştirmektir.

Kurs İçeriği: Kurs öncesi yapılan TOEFL Deneme sınavı esnasında, eğitmen öğrencinin mevcut puanını, eksiklerini ve iyi olduğu konuları tespit ederek buna göre aşağıdaki başlıklar üzerine öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik bir program hazırlar.

Reading Skills (Okuma Becerileri): Sınav esnasındaki okuma pasajları genellikle akademik içerikli yazılardan oluşmaktadır. Öğrenciler ile hızlı okuma, okuduğunu anlama ve anafikiri bulma, çalışmaları yapılır. Sınav esnasında karşılaşacakları; çoktan şeçmeli, cümle yerleştirme, kategorileme ve özetleme soruları üzerine pek çok alıştırma yaparlar.

Writing Skills (Yazma Becerileri): Sınav esnasında 2 yazma görevi vardır. (Integrated ve Independent) Kompozisyonunuzu nasıl yazmanız gerektiği, dikkat etmeniz gerekenler, yapmamanız gerekenler ile ilgili olarak ipuçları verilir. Kompoziyon planlama ve oluşturma üzerine çalışmalar yapılır.

Bütünleşik (Integrated): (150-225 kelime) Öncelikle konu ile ilgili bir paragraf okunur, ardından aynı konu ile ilgili farklı bir yaklaşımda olan bir tartışma dinlenir. Listening bölümündeki açıklamaların ve bunların paragrafla bağlantılarına dair bir özet yazı yazılır.

Bağımsız Kompozisyon (Independent): (min 300 kelime) Öğrencilere, yazma konusunda genel olarak başarısız olsalar dahi, belli bir plan ve konsept içerisinde kompozisyon yazmanın kolaylığı, dikkat etmeleri gereken noktalar, giriş-gelişme-sonuç paraflarında kullanmaları gereken ifadeler gösterilir.

Listening Skills (Dinleme Becerileri): Öğrencilerin dinleme becerilerinin gelişmesi için dersler esnasında pek çok listening uygulaması yapılır ve çeşitli tavsiyeler verilir. Sınavdaki dinleme bölümleri olan; çoktan seçmeli sorular, birden fazla cevabı olan sorular, sıralama yapma, tabloda eşleştirme şeklindeki sorulara yönelik hazırlıklar yapılır. Öğrencilere dinleme bölümündeki en önemli etkenler olan, soruları dikkatli dinleme, anahtar kelimeleri bulma ve zamanı doğru kullanma konularında ipuçları verilir.

Speaking Skills (Konuşma Becerileri): Konuşma bölümü 4 görevden oluşur. İlki bağımsız( Independent ) diğer üçü bütünleşik (integrated) şeklindedir. Değerlendirmeleri yapan kişilerin en çok dikkat ettikleri konular olan, uzun duraklamalar olmadan konuşmak, sorulara alakalı cevaplar vermek, kilit kelimeler kullanmak, zamanların doğru kullanımı ve telafuz üzerine çalışmalar yaparak puanı maksimuma çıkartmaya çalışılır.

Bağımsız Konuşma Bölümü: Adayın aşina olduğu bir konu, kişi veya yer hakkında kendi fikir, tecrübe ve deneyimleri ekseninde konuşması istenir.

Integrated Konuşma Bölümü: Adaylardan önce bir okuma ve dinleme yaparlar, ardından bu konular üzerine konuşmaları istenir.

Vocabulary (Kelime Bilgisi): Tüm sınav üzerinde; reading, writing, listening ve speaking bölümlerinde öğrenciye avantaj sağlayacak kelimeler üzerine çalışma yapılır.

Gramer (Gramer Bilgisi): Öğrencinin eksiklerinin olduğu gramer konuları üzerine çalışmalar yapılır.

Periyodik olarak öğrenciler deneme sınavlarına tabi tutularak gösterdikleri gelişim yakından takip edilir.

Öğrencilere yapılan tüm çalışmalar üzerinden sürekli ödev ve geri bildirim verilir.

Temel olarak tüm bu hazırlıklar ile öğrenciyi hızlı düşünme, hızlı ve doğru cevaplama, sık yapılan hataları tekrarlamama ve zamanı efektif kullanma konusunda geliştirerek, sınavdan hedeflenen puana ulaşılması sağlanır.

Kurs Materyalleri:

Kurs eğitmeni, dersleri belirli bir kitaptan takip ederek yapar ancak derslerde öğrencilere yardımcı olacak extra materyal ve aktivite desteği de sağlar. Geçmiş gerçek TOEFL sınavları en çok kullanılan kaynaklardır. Kursta takip edilecek kitap, öğrenciye ücretsiz olarak temin edilir. Derslerde, görsel ve işitsel öğeler sıklıkla kullanılarak öğrencilerin konuşma ve dinleme bölümlerinde de kendilerini geliştirmeleri amaçlanır.

İngilizce Seviyesi ve Kurs Süresi: TOEFL sınavına hazırlık yapacak bir öğrencinin Genel İngilizce seviyesi minimum Intermediate olmalıdır. Intermediate seviyesinin altındaki öğrencilere TOEFL'a yönelik "Genel İngilizce Programı" önerilir.

Temel TOEFL strateji kursu ise 20 dersten oluşup; genel okuma, dinleme, yazma ve konuşma stratejilerine odaklanmaktadır. Ancak kurs süresi öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerine ve hedef puanlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kursların yapısı, daha önceden sınava girmiş, fakat halihazırdaki notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için çeşitlilik gösterir. Öğrenciler sadece kendilerini eksik hissettikleri alanlardan (Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme) herhangi birisine yönelik bir program da takip edebilirler.

Sizi Arayalım
Whatsapp