Digital SAT Hakkında

SAT Hakkında

Mart 2023’ te yapılacak sınav ile birlikte SAT format değişikliğine gidecek. Birçok sınavda olduğu gibi SAT de dijital ortamda bilgisayar üzerinden yapılacak. Bu format değişikliğinin adaylara bazı yararlar sağlayacağı öngörülüyor. Yeni Dijital SAT sisteminde eski sistemde olduğu gibi adaylar 800 puan sözlü ve 800 puan matematik olmak üzere toplam 1600 puan üzerinden değerlendirilmeye devam edecek. Adaylar, eğer ilk sözlü ve matematik bölümünde başarı sağlayabilirlerse daha zor bir ikinci sözel ve matematik bölümü ile karşılaşacaklar. Yani sınav adaptive olacak. İlk bölümdeki başarınız, ikinci bölümde gelecek soruların zorluk derecesine karar verecek. Ayrıca test, önceki formata göre hem soru miktarı hem de süre açısından daha kısa olacak. Yeni format ile birlikte hakim olan görüş, sınavın hem Amerikalı adaylar hem de uluslar arası adaylar için daha adil olacağı yönünde. Bu süreçte ELI olarak geçmişte olduğu gibi bu yeni format konusunda da hem eğitmenlerimize hem de çalışanlarımıza tam güven duyuyoruz ve önceki formatta sağladığımız başarıyı devam ettireceğimize inanıyoruz.

Süre:

Digita SAT sınavı toplamda 2 saat 14 dakika sürmektedir. 

Puanlama:

SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

Matematik:

Mevcut SAT formatında adaylar matematik bölümünde 58 sorudan sorumlu olurken yeni format ile bu sayı 44’e inecek. Ayrıca adalar tüm matematik bölümlerinde hesap makinesi kullanabilecekler. Matematik bölümü 35’şer dakikalık iki modülden toplam 70 dakika olacaktır. Bu bölümde ise adaylar cebir, temel trigonometri, temel fonksiyonlar, lineer olmayan denklemler ve problem çözümü konularından test olacaklar. 

Reading ve Writing: 

Yeni format ile birlikte okuma bölümünde verilen her kısa metinden 1 soru sorulacak. Okuma soruları önceki formatta olduğu gibi adayların kelime dağarcığını bağlam, ayrıntılar, kanıtlar, yapı ve kavrama açısından test edecektir. Ek olarak mevcut SAT sınavında okuma bölümünde 96 soru olmasına rağmen yeni formatta bu sayı sadece 54’tür. Adaylara sözlü bölüm için 32’er dakikalık iki bölümden toplam 64 dakika süre tanınacak ve okuma ile yazma soruları karışık şekilde verilecektir. Bu süreçte adaylar, yazı ve dil bölümünde eski sınavlara benzer ama daha kısa pasajlardan sorumlu olacaklar. Yazı ve dil bölümü gramer, kelime bilgisi, fikirlerin ifade edilişi ve noktalamaların test edilmesinden oluşacak.

Sizi Arayalım
Whatsapp